Onze HR-visie

Wij zijn samen Marbles: florerende mensen die met creatieve oplossingen geluk creëren. Da’s niet zomaar een zin. Da’s de essentie van Marbles. Marbles is geen hiërarchisch opgebouwde organisatie, maar een zelfsturend team. Een team dat zelf initiatief neemt en samen hoogtes viert en laagtes opvangt. We fly together, we die together.

Waar geloven we in ?

Mensen zijn binnen Marbles de belangrijkste asset, en we zetten hun welzijn dan ook centraal. Werknemers die in hun kracht staan, kunnen met die kracht onze klanten in hun kracht zetten.

Bij Marbles zien we dit breder dan enkel gelukkig zijn’, want da’s zo vergankelijk.

Wie zijn we als werkgever?

Marbles is een 360° communicatiebureau dat het anders durft aan te pakken. Dat doen we door bestaande, gevestigde zaken actief in vraag te durven stellen en resoluut te durven gaan voor onbewandelde, nieuwe paden.

Marbles gelooft niet in hiërarchie, wel in de kracht van mensen. We willen een bedrijf zijn dat vanuit kracht opereert en communiceert.

We zijn een clan, een hub, een tribe, een familie. We nemen samen beslissingen. We stimuleren elkaar om verder te gaan, om een brug verder te kijken, om the extra mile te lopen. 

We zijn geen werkgever – we zijn werkgevers, want we zijn samen Marbles.

We motiveren vanuit de persoon

Vanuit onze taak als werkgevers vinden we het belangrijk om ruimte te creëren voor het stimuleren van de groei van het individu, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. We geloven er sterk in dat de groei bij elk individu resulteert in de groei van Marbles. 

We vertrekken telkens vanuit de werknemer: Wat wil jij? Waar word jij gelukkig van? Wat is je drijfveer? Waar krijg je het warm van? We motiveren mensen om op zoek te gaan naar hun persoonlijke purpose om van daaruit groei te stimuleren.

Hoe dragen we dit uit?

Culture

De bedrijfscultuur is de adem van Marbles. Het zorgt ervoor dat we kunnen leven. De cultuur houdt ons samen, gemotiveerd, geïnteresseerd en geeft ons goesting om onze purpose elke dag na te jagen. Onze cultuur is de praktische uitvoering van ons HR-beleid en moet dat ook op die manier uitstralen. Alle initiatieven die genomen worden in functie van de cultuur, versterken het geheel en zijn nooit enkel een individuele verrijking.

Growth

We zetten sterk in op opleiding en ontwikkeling van onze collega’s. We creëren voldoende ruimte om groei te stimuleren. We kriebelen de mindset om te groeien. We maken ruimte voor het persoonlijk traject van elke collega individueel, maar werken ook zeer hard aan het versterken van het collectief.

HR-innovator

Marbles is een HR innovator en wil de maatschappij inspireren met een vernieuwde HR aanpak. We dagen de regels uit en durven dingen uitproberen die nog nooit werden gedaan. Denk aan Onbeperkt Verlof, waarbij we stopten met verlofdagen tellen, of de no policy-policy, om het allemaal simpeler maar efficiënter te houden.Door nieuwe HR initiatieven te lanceren willen we een voorbeeldrol opnemen en andere bedrijven, organisatie en individuen inspireren.

Zin om samen te werken?

Neem contact op!