Lukas becker 156000 unsplash

Onze HR-visie

Wie is Marbles?

Marbles heeft een duidelijke purpose:

Wij zijn samen Marbles: florerende mensen die wereldwijd opportuniteiten creëren en realiseren door de purpose van organisaties en bedrijven te detecteren en die te realiseren via de creatie van een inspirerende identiteit, marketing en communicatie, business development en coaching.

En da’s niet zomaar een zin. Da’s de essentie van Marbles. Marbles is geen hiërarchisch opgebouwde organisatie, maar een zelfsturend team. Een team dat zelf initiatief neemt en samen hoogtes viert en laagtes opvangt. 

We fly together, we die together.

Matthew henry y E Tqk Lnhs UI unsplash

Waar geloven we in ?

Mensen zijn binnen Marbles de belangrijkste asset, en we zetten hun welzijn dan ook centraal. Werknemers die in hun kracht staan, kunnen met die kracht onze klanten in hun kracht zetten. 

Bij Marbles zien we dit breder dan enkel gelukkig zijn’, want da’s zo vergankelijk.

Wij zetten in op het welzijn van onze medewerkers, en dat doen we op zes domeinen:

  • Health: een gezonde geest in een gezond lichaam. Gezondheid is een belangrijk onderdeel van ons mens-zijn.
  • Accomplishments: (haalbare) doelen stellen motiveert ons ergens naartoe te werken. De weg naar een doel geeft vaak veel meer energie dan het behalen op zich.
  • Meaning: Je kunnen verbinden aan een bepaalde visie is belangrijk om vol overtuiging te kunnen gaan. We vinden het dus erg belangrijk dat onze purpose als inspiratie en motivatie werkt voor iedereen binnen Marbles.
  • Positive Energy: Leuke dingen doen, een leuke sfeer creëren. Ruimte creëren voor vrijheid en ontspanning.
  • Engagement: Do the things you love. Samen gaan we op zoek naar de dingen die jou echt energie geven, waarvan je in the zone’ geraakt. Geef autonomie om zelf de richting te bepalen die het beste bij een ieder past en je zal mensen kunnen engageren.
  • Relationships: Menselijk contact & interactie. Maten, Makkers, Marbles!

HAMPER, dus: onze drijfveer om onze collega’s te doen floreren. 

Hamper is gebaseerd op de PERMA theorie van Martin Seligmann, een Amerikaans psycholoog die pionier was in het onderzoeken van de positieve psychologie en welke elementen bijdragen aan het welzijn van de mens.

Toa heftiba rdo Rdj Ok OY unsplash

Wie zijn we als werkgever?

Marbles is een 360° communicatiebureau dat het anders durft aan te pakken. Dat doen we door bestaande, gevestigde zaken actief in vraag te durven stellen en resoluut te durven gaan voor onbewandelde, nieuwe paden.

Marbles gelooft niet in hiërarchie, wel in de kracht van mensen. We willen een bedrijf zijn dat vanuit kracht opereert en communiceert

We zijn een clan, een hub, een tribe, een familie. We nemen samen beslissingen. We stimuleren elkaar om verder te gaan, om een brug verder te kijken, om the extra mile te lopen. 

We zijn geen werkgever — we zijn werkgevers, want we zijn samen Marbles.

We motiveren vanuit de persoon

Vanuit onze taak als werkgevers vinden we het belangrijk om ruimte te creëren voor het stimuleren van de groei van het individu, zowel op persoonlijk als professioneel gebied. We geloven er sterk in dat de groei bij elk individu resulteert in de groei van Marbles. 

We vertrekken telkens vanuit de werknemer: Wat wil jij? Waar word jij gelukkig van? Wat is je drijfveer? Waar krijg je het warm van? We motiveren mensen om op zoek te gaan naar hun persoonlijke purpose om van daaruit groei te stimuleren. 

Hoe willen we onze visie uitdragen?

Jamie street 94 H Lr Q Xo8 unsplash

Culture

De bedrijfscultuur is de adem van Marbles. Het zorgt ervoor dat we kunnen leven. De cultuur houdt ons samen, gemotiveerd, geïnteresseerd en geeft ons goesting om onze purpose elke dag na te jagen

Onze cultuur is de praktische uitvoering van ons HR-beleid en moet dat ook op die manier uitstralen. Alle initiatieven die genomen worden in functie van de cultuur, versterken het geheel en zijn nooit enkel een individuele verrijking.

Scott webb pdl Zrtuy Dw unsplash

Growth

We zetten sterk in op opleiding en ontwikkeling van onze collega’s. We creëren voldoende ruimte om groei te stimuleren. We kriebelen de mindset om te groeien

We maken ruimte voor het persoonlijk traject van elke collega individueel, maar werken ook zeer hard aan het versterken van het collectief.

Ian schneider Tam Mbr4okv4 unsplash

HR innovator

Marbles is een HR innovator en wil de maatschappij inspireren met een vernieuwde HR aanpak. We dagen de regels uit en durven dingen uitproberen die nog nooit werden gedaan. 

Door nieuwe HR initiatieven te lanceren willen we een voorbeeldrol opnemen en andere bedrijven, organisatie en individuen inspireren.

Meer weten over onze visie? Contacteer ons!
Tom Herrijgers