Stemhoren

Waar laat je je stem horen en hoe zorg je dat die ook gehoord wordt?

Maak je geen zorgen. Wij leggen het uit.

In 'De wereld onder de duim. Lofzang op de internetgeneratie' speelt de Franse filosoof Michel Serres (84) de loftrompet voor de internetgeneratie. Serres ziet uit de digitalisering van de wereld een nieuwe mens geboren worden. Zonder dat we daar eigenlijk erg in hadden. Serres laat je voelen dat we in een bijzondere tijd leven. Het tijdperk van de derde revolutie, een revolutie die wij mee-maken.

Serres schrijft dat hij al tientallen jaren merkt dat we leven in een periode vergelijkbaar met toen de Grieken hadden leren schrijven en argumenteren en met de renaissance, toen de drukkunst werd uitgevonden.

Hij benadrukt dat zo'n periode van ingrijpende veranderingen, die zich in de geschiedenis hoogst zelden voordoet, midden in onze tijd en samenleving een zo brede en onoverzienbare kloof creëert, dat slechts enkele blikken haar ten volle hebben gepeild.

"Wel die mensen, wij dus, hebben de ambitie om vanuit onze passie en mogelijkheden iets wezenlijks bij te dragen aan de vooruitgang van onze klanten."

Marbles in de derde revolutie

Bij Marbles zijn we ons bewust van die revolutie en hebben we de kloof gepeild. In het team van Marbles werken digital natives en digital immigrants: mensen die met moderne technologie zijn opgegroeid en mensen die met moderne technologie leerden omgaan toen ze al volwassen waren.

Wel die mensen, wij dus, hebben de ambitie om vanuit onze passie en mogelijkheden iets wezenlijks bij te dragen aan de vooruitgang van onze klanten. Door de nieuwe voorwaarden in het digitale tijdperk te benutten om tot communicatie te komen die mensen dichter bij elkaar brengt. Met technologie als hulpmiddel, niet als doel op zich.

Aan de toekomstgerichte kant van de kloof helpen we mensen de nieuwe randvoorwaarden van (digitale) communicatie begrijpen en toepassen voor hun situatie en doelen”

Nieuwe randvoorwaarden in het digitale tijdperk

Serres: Aan de toekomstgerichte kant van de kloof staan de jongelui die wij pretenderen van onderwijs te voorzien binnen randvoorwaarden uit een tijd die zij niet herkennen. Het zijn randvoorwaarden die dateren uit een tijd en zijn afgestemd op een periode waarin de mensen en de wereld anders waren dan nu”.

En Serres stelt terecht dat die randvoorwaarden net zo goed zijn veranderd binnen andere grote instituties, zoals politiek, media en ondernemingen.

Neem Marbles zelf, in een vorig leven ook uitgegroeid tot een instituut als bouwer van websites. In een tijd waarin kennis van coderen en tools voor het bouwen van websites nog een exclusiviteit was.

Vandaag staan we ons aan de toekomstgerichte kant van de kloof en helpen we mensen binnen ondernemingen en non-profitorganisaties de nieuwe randvoorwaarden van (digitale) communicatie begrijpen en toepassen voor hun situatie en doelen.

Je doelpubliek schept mee de randvoorwaarden. Dwingt die vaak zelfs af.”

Innovatie is vooruitgang boeken vanuit waar je nu staat

De huidige tijd, de derde evolutie begrijpen en toepassen voor jouw situatie en doelen begint met het besef dat aan de toekomstgerichte kant van de kloof je doelpubliek het heft mee in handen neemt. Je doelpubliek schept mee de randvoorwaarden. Dwingt die vaak zelfs af.

Omdat zoals Serres stelt, door de democratisering van kennis het tijdperk waarin voor anderen werd beslist voorbij is. Voor het eerst in de geschiedenis is iedere stem hoorbaar. Iedereen wil spreken, iedereen communiceert tegenwoordig in talloos veel netwerken met iedereen”.

Maar waar laat je je stem dan horen en hoe zorg je ervoor dat die ook gehoord wordt?

Dat doen we door samen aan tafel te zitten en de opportuniteiten, tools en trends te bekijken vanuit waar je nu staat. Innovatie is geen sprong in het onbekende, innovatie is vooruitgang boeken vanuit waar je nu staat. Zo helpen we bij Marbles mensen (binnen ondernemingen en non-profitorganisaties) met digitale communicatie hun doelen en die van hun doelpubliek bij elkaar te brengen.