Mindset

Marbles’ mindset

Het ontwerpen en ontwikkelen van websites is als schoenen verkopen.

"A very long time ago, shoe salespeople realized that shoes that don't fit are difficult to sell, regardless of what you've got in stock."

En alleen maar als een fabriek websites ontwerpen en ontwikkelen. Dat werkt niet meer. Niemand schiet er iets mee op.

Waarom niet?

Don’t sell to your customers as if they are a fungible commodity, a walking ATM waiting for you to punch. Six of one are not like half a dozen of the other. They tell themselves different stories, have different needs and demand something different from you.”

Dat geldt voor ons naar onze klanten toe. Maar ook voor onze klanten naar hun klanten toe.

Daarom is er een mindswitch nodig, sterker nog die is van levensbelang. Bovenal is het uitdagend en inspirerend. Dat maakt het nog leuk om te doen ook.

Daarom is er een mindswitch nodig, sterker nog die is van levensbelang.” 

It is a chance to differentiate at a human scale, to use behavior as the most important clue about what people want and more important, what they need.”

En dat, ons differentiëren op een menselijke schaal … Dat is duurzaam ondernemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen op het hoogste niveau.

Dank aan Seth Godin voor de quotes.