Strategieën die werken 1

We maken strategieën die werken.

Julius Caesar bewees het eerder al: geen enkele generaal trekt ten oorlog zonder een goede strategie. En omdat ook wij onbevreesd de strijd aangaan met de concurrentie, treden wij in zijn voetsporen. Want een straffe strategie? Da’s het begin van elk succes. 

Daarom hanteren wij altijd een vaste tactiek om tot een succesvol eindresultaat te komen. En deze gaat als volgt:

Stap 1. We leren jou kennen.

First things first, natuurlijk. Vooraleer we aan de slag gaan, willen we weten wie jij bent. Wat jou drijft — en misschien zelfs tegenhoudt. 

We identificeren de sterktes van jouw organisatie. Wat maakt jouw bedrijf beter, krachtiger en duurzamer dan alle andere spelers in de sector?

Vooraleer we je kunnen helpen, moeten we weten waar jij nood aan hebt. 

Strategie inkaartbrengen

We brengen alles in kaart.

Hoe we dat doen? We stellen jou vragen. Veel vragen. Zo komen we tot de vraag achter jouw vraag.

  • Welke boodschap wil je (niet) communiceren — en tot welke actie moet deze leiden?
  • Welke doelgroep willen we (niet) aanspreken — en waar bevindt deze zich?
  • Waar staat de organisatie nu — en waar willen we staan over X tijd? 

Stap 2. We zoeken jouw bedrijfsidentiteit.

Want een sterke bedrijfsidentiteit is essentieel om op te kunnen starten. Daarom gaan we, net zoals Simon Sinek predikt, op zoek naar de waarom’ van jouw organisatie. Want, ja. Waarom doe je eigenlijk wat je doet, en hoe je het doet? Maak je wel degelijk het verschil in de markt? Wat is jouw onderscheidend vermogen tegenover de concurrentie?

Het is belangrijk om een duidelijk antwoord op deze vragen te kunnen bieden. Enkel zo kan je een blijvende en duurzame verbintenis met je doelgroep aangaan.

Wij herformuleren deze brok waardevolle kennis tot een alomvattende en zeer specifieke onderzoeksvraag. Deze zal de houvast vormen voor de opzet van onze marketingstrategie.

Stap 3. We schrijven een plan van aanpak uit.

Enerzijds geven we je een marketingstrategie mee. Anderzijds stellen we een marketingplan op. Huh? Is hier dan verschil in? Jazeker. Wij leggen uit.

Strategie planmaken

De marketingstrategie

De marketingstrategie is een realistische verzameling lange-termijn-methoden, zonder strikte budgetten of deadlines.

Het is een overkoepelende cluster die als houvast fungeert.

Bij het lezen van de strategie, moet je het totaalplaatje meteen begrijpen. Alle opgestelde ideeën moeten praktisch en implementeerbaar zijn.

Het marketingplan

Het marketingplan is een concrete tool die je inzet om de strategie netjes uit te rollen. We spreken hier over een praktische to-do-lijst’ met strikt afgelijnde initiatieven.

Het plan is uiterst agile en kan snel schakelen.

Het plan communiceert duidelijk over budgetten, deadlines, periodes, verantwoordelijken per luik, enzovoort.

Ontdek onze andere diensten

Jouw eigen plan van aanpak?

Contacteer ons!
Tim Berghmans